Životna sredina

__________________

Kada brinemo o životnoj sredini, brinemo i o sebi.   
__________________

Zaštita životne sredine je veoma važan segment rada GISTEC Consulting-a.

Određene procedure usmerene su na očuvanje prirodnih resursa, postojećeg stanja prirodnog okruženja i, gde je to moguće, ispravljanje procesa degradacije životne sredine

Naš tim stručnjaka, posvećen zaštiti životne sredine, priprema Akcione planove i Analize uticaja saobraćaja na životnu sredinu.

Među uspešno realizovanim projektima su: 
• Saradnja na Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu - I faze prve deonice UMP 
• Saradnja na Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu saobraćajnice Južni Bulevar 
• Akcioni plan zaštite životne sredine - I faza prve deonice UMP 
• Procena uticaja na životnu sredinu - I faza prve deonice UMP