GIS

__________________

Geografski informacioni sistem osmišljen je da obuhvati, sačuva, analizira, upravlja i predstavi sve vrste prostornih i geografskih podataka.
__________________

GIS omogućava vizuelizaciju, postavljanje pitanja, analizu i tumačenje podataka za razumevanje odnosa, obrazaca i trendova.

Služi za formiranje baza podataka korišćenjem ArcView softvera sa grafičkim podacima

Naš tim svoje višestruko iskustvo realizovao je u brojnim projektima kao što su: 
• Baze podataka za područje Mirjevsko brdo – Rospi Ćuprija 
• Baze podataka za područje između autoputa Beograd – Obrenovac i jezera na Adi Ciganliji – Makiš 
• Baze podataka za područje između autoputa Beograd – Niš, Bulevar oslobođenja, Zvečanske, Bulevar mira i Bulevar vojvode Putnika, Prokop
• Baze podatakaza područje UMP-a III faza (Autokomanda-Trebinjska)
• Baze podataka i implementacije GIS-a za Paštrovićevu ulicu 
• Baza podataka katastarskih parcela za Prokop 
• Baza podataka katastarskih parcela za Adu Ciganliju 
• Baza podataka katastarskih parcela za koridor UMP faza I i II