SAOBRAĆAJNO PLANIRANJE

__________________

Dobro isplaniran saobraćaj - bolji kvalitet života. 
__________________

Planiranje saobraćaja jedna je od glavnih oblasti rada GISTEC Consulting-a, a ogleda se u upotrebi najsavremenijeg PTV Vision softvera (VISUM i VISSIM).

Strateško planiranje saobraćaja veliki je izazov a glavni cilj je održiva mobilnost stanovništva u gradovima i njihovoj okolini.

Planiranje saobraćaja obuhvata: 
• Analizu postojećih Master Planova
• Izradu novih Master planova
• Analizu saobraćaja za razne Planove (PDR i slično), Projekte i Idejna rešenja
• Analizu uticaja izgradnje objekata, tržnih centara i slično na okolnu saobraćajnu mrežu
• Izradu Urbanističkih planova za saobraćajnice
• Prostorno planerska programska rešenja
• Analizu uticaja parkirališta i javnih podzemnih garaža na okolnu saobraćajnu mrežu
• Prethodnu Studiju opravdanosti
• Studiju opravdanosti
• Studiju javnog prevoza
• Analizu autobuskih stanica i stajališta (predlog organizacije)
• Studiju bezbednost dece u zoni osnovnih škola
• Planiranje biciklističkih i pešačkih staza
• Organizaciju O-D anketa (izvor-cilj anketa)
• Istraživanja karakteristika saobraćaja (brojanje vozila i pešaka, vreme putovanja… i slično)
• Istraživanja karakteristika putnika i korisnika autobuskih stanica
• Istraživanje karakteristika posetilaca (raznih kulturnih i rekreativnih objekata) i slično