PROJEKTOVANJE

__________________

Na osnovu projektnog zadatka, analizom problema i dijagnozom stanja, od praznog papira nastane projekat.
__________________

Projektovanje saobraćajne infrastrukture je deo aktivnosti GISTEC Consulting-a, kojim se bavimo od samog osnivanja.

Kreativan proces i precizan plan na osnovu kog, sa dovoljno izvesnosti i pouzdanosti, sagledavamo sadašnje i moguće buduće stanje, a zatim donosimo potrebne odluke i preduzimamo odgovarajuće mere kako bismo poboljšali postojeće stanje, realizovali pozitivne i umanjili negativne efekte razvoja

Mnogobrojni Glavni projekti, Idejni projekti, Detaljni projekti i Idejna rešenja u zemlji i inostranstvu potvrđuju naše zalaganje i uspešno poslovanje u ovoj oblasti. 

Projektovali smo:
• Vertikalnu i horizontalnu saobraćajnu signalizaciju
• Svetlosnu saobraćajnu signalizaciju (individualne raskrsnice i linijska koordinacija) 
• Biciklističke staze
• Putokaznu saobraćajnu signalizaciju
• Turističku saobraćajnu signalizaciju
• Privremenu saobraćajnu signalizaciju
• Prateće sadržaje na putu u zavisnosti od ranga puta (benziske pumpe, parkirališta, uslužni centri, autobuska stajališta, ... i slično) 

Polazni korak koji naš tim preduzima u procesu projektovanja saobraćaja je analiza problema i dijagnoza stanja.  

Zatim dolazi definisanje ciljeva na osnovu objektivnih uticaja okruženja (ekonomija, društvo i politika razvoja) kao i ciljevi očuvanja i unapređenja životne sredine, bezbednost svih učesnika u saobraćaju, protočnost saobraćaja i slično. 

Nekada je potrebno projektovati više varijanti, što u ovaj složeni kreativni proces uključuje i proces istraživanja mogućih rešenja, gde se indikatori buduće potražnje saobraćajnih usluga usklađuju sa mogućnostima ponude po svakoj od varijanti.