Sve reference

PLANIRANJE, MAKRO, MIKRO SIMULACIJA I ANIMACIJA SAOBRAĆAJA 

INOSTRANSTVO 

01/2014-06/2014 

Modelovanje transportnih zahteva za ADRIAMOS projekat - link Venecija - Igumenica (VISUM).
Klijent: Systema d.o.o Savetovanje u planiranju transporta, Atina
Lokacija: Zapadni Balkan
______________________________________

11/2013 – 12/2014

Modelovanje transportnih zahteva za Regionalnu Balkansku Infrastrukturu Studiju „REBIS” II (VISUM).
Klijent: Systema d.o.o - Savetovanje u planiranju transporta, Atina
Lokacija: Zapadni Balkan
______________________________________

04/2010 – 06/2010

Studija saobraćajnog toka za posmatranu zonu oko Internacionalnog aerodromskog puta od km 22+181.00 do km 25+383.00 u gradu Tripoli (VISUM i VISSIM).
Klijent: Meridianproject, Tripoli
Lokacija: Tripoli, Libija
______________________________________

07/2009 – 08/2009 

Analiza saobraćajnih tokova u Luandi, država Angola, na osnovu softverskog programa (VISUM).
Klijent: Vlatacom, Zemun
Lokacija: Luanda, Angola
______________________________________

SRBIJA 

05/2021 – u toku

Studija uticaja prostornog područja „Beograd na vodi” na okolnu saobraćajnu mrežu izradom mikrosimulacionih modela (VISUM I VISSIM) različitih varijantnih rešenja.
Klijent: City Net – Scientific Research Center, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija
______________________________________

12/2020 – 03/2021

Analiza saobraćajnih tokova na osnovu makro (VISUM) i mikro (VISSIM) nivou za zonu oko dela planiranog kompleksa „Skyline”.
Klijent: Bureau Cube Partners, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija
______________________________________

09/2020 – 03/2021 

Analiza saobraćajnih tokova na osnovu makro (VISUM) i mikro (VISSIM) simulacija za Blok 32 i njegov uticaj na saobraćajnu mrežu u okruženju.
Klijent: ZAP d.o.o, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija
______________________________________

10/2019 – 01/2020 

Analiza saobraćajnih tokova na osnovu makro (VISUM) i mikro (VISSIM) nivou za zonu oko dela planiranog kompleksa „Beograd na vodi”.
Klijent: Bureau Cube Partners, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

02/2019 – 09/2019

Analiza saobraćaja pomoću makro (VISUM) i mikro (VISSIM) simulacije saobraćajnih tokova na lokalitetu brodogradilišta u Novom Sadu.
Klijent: Via Inženjering, Novi Sad
Lokacija: Novi Sad, Srbija
______________________________________

05/2018 – 07/2018 

Procena uticaja Koridora X na ekonomski i društveni razvoj Srbije i opština u njegovoj zoni (VISUM).
Klijent: „Koridori Srbije“, Beograd
Lokacija: Srbija 
______________________________________

08/2016 – 03/2017 

Analiza saobraćajnih tokova na makro (VISUM) i mikro (VISSIM) nivou za potrebe novog tržnog centra, u Mis Irbijevoj ulici, i njegov uticaj na saobraćajnu mrežu u okruženju.
Klijent: PC Art d.o.o, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

07/2016 – 11/2016 

Analiza saobraćajnih tokova za potrebe PDRa za blok između ulica kneza Miloša, Sarajevske, Durmitorske i Drinske uz pomoć makro (VISUM) i mikro (VISSIM) simulacije saobraćajnih tokova; Idejnog saobraćajnog rešenja ulaza/izlaza u planirani objekat i Analiza pešačkih tokova
Klijent: City Planners d.o.o, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

06/2016 – 08/2017 

Idejna saobraćajna rešenja za planove detaljne regulacije PDR K1 i PDR K2 u zoni privrednog parka uz autoput obilaznica Batajnica – Dobanovci, „Singidunum”
Klijent: ZAP d.o.o, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

06/2016 – 08/2016 

Saobraćajna analiza kompleksa Master plana „Singidunum” i planova detaljne regulacije PDR K1 i PDR K5 u zoni privrednog parka uz autoput obilaznica Batajnica – Dobanovci (VISUM)
Klijent: ZAP d.o.o, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

11/2015 – 03/2016

Analiza saobraćajnih tokova na makro (VISUM) i mikro (VISSIM) nivou za zonu komercijalnih sadržaja u Beogradu (IKEA „Beograd Zapad“)
Klijent: IKEA Srbija d.o.o, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija
______________________________________

11/2015 – 01/2016 

Analiza saobraćajnih tokova na makro (VISUM) i mikro (VISSIM) nivou za potrebe javne podzemne garaže u ulici Kneza Miloša i njen uticaj na saobraćajnu mrežu u okruženju.
Klijent: PC Art d.o.o, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

06/2015 – 07/2015 

Analiza uticaja javnih podzemnih garaža „Studentski trg”, „Kosovska” i „Narodna biblioteka” na okolnu saobraćajnu mrežu. 
Klijent: PC Art d.o.o, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

12/2014 – 06/2015 

Modelovanje transportnih zahteva za autoput E-80 od administrativnog prelaza Merdare (sa Kosovom) do Doljevca preko Kuršumlije, obilaznice oko Prokuplja, Žitorađe - za potrebe Generalnog projekta i prethodne Studije opravdanosti (VISUM)
Klijent: T-Mode, Beograd
Lokacija: Srbija 
______________________________________

08/2014 

Dodatna analiza saobraćajnih tokova na makro (VISUM) i mikro (VISSIM) nivou u zoni komercijalnih i privrednih sadržaja duž autoputa Beograd-Niš, južno od naplatne rampe Bubanj potok (IKEA Istok)
Klijent: IKEA Srbija d.o.o, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

08/2013 – 10/2013 

Saobraćajna studija potrebna za plan detaljne regulacije (PDR) bloka između ulica: Kneza Miloša, Drinska, Sarajevska i Durmitorska. 
Klijent: Orchid Grupa d.o.o, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

04/2013 – 05/2013

Socio-ekonomsko vrednovanje koncepta definisanog Master planom Metro sistema – dopunske analize transportnih pokazatelja (VISUM) u Beogradu.
Klijent: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP 
Lokacija: Beograd, Srbija
______________________________________

1/2013 – 05/2013 

IKEA Beograd, zapadna prodavnica – Analiza saobraćajnih tokova pomoću mikro (VISSIM) simulacije saobraćaja. 
Klijent: IKEA Srbija d.o.o., Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

11/2012 -12/2012 

Analiza saobraćajnih tokova na makro (VISUM) i mikro (VISSIM) nivou za zonu oko kompleksa „Beko“ u Beogradu.
Klijent: ZAP d.o.o., Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

08/2012 – 10/2012 

Mikro simulacija (VISSIM) za tri varijante funkcionisanja saobraćaja na „Autokomandi” i animacija najpovoljnije varijante.
Klijent: CEP, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

07/2012 – 11/2012 

Analiza saobraćajnih tokova u zoni komercijalnih i privrednih sadržaja duž autoputa Beograd – Niš, južno od naplatne rampe Bubanj potok, pomoću makro (VISUM) i mikro (VISSIM) simulacije saobraćajnih tokova. 
Klijent: PC Art d.o.o, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

07/2012 – 08/2012 

Analiza saobraćajnih tokova za potrebe PDR-a za blok između ulica Kneza Miloša, Sarajevske, Durmitorske i Drinske uz pomoć makro (VISUM) simulacije saobraćajnih tokova. 
Klijent: Autel Infosistem d.o.o, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

03/2012 – 05/2012 

Analiza saobraćajnih rešenja priključka UMP-a na Novom Beogradu pomoću makro (VISUM) i mikro (VISSIM) simulacije saobraćajnih tokova. 
Klijent: Hidroprojekt saobraćaja d.o.o, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

11/2011 – 12/2011 

Analiza saobraćajnih tokova u gravitacionoj zoni novog mosta preko špica Ade Ciganlije u privremenom režimu saobraćaja po otvaranju mosta za motorni saobraćaj. 
Klijent: Ogranak POOR Bau GmbH u Beogradu
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

07/2010 – 08/2010 

Saobraćajna analiza postojećeg i budućeg stanja saobraćaja na delu auto-puta koji prolazi kroz Beograd (od ulice Omladinskih brigada do ulice Vojislava Ilića) kako na makro nivou (VISUM) tako i na mikro nivou (VISSIM) i njegov uticaj na saobraćajnu mrežu u okruženju. 
Klijent: CPV, Novi Sad
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

04/2010 – 05/2010

Višekriterijumska saobraćajna analiza idejnih varijatnih rešenja petlje „Radnička“.
Klijent: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP 
Lokacija: Beograd, Srbija
______________________________________

11/2009 - 12/2009 

Saobraćajna studija sa analizom varijantnih rešenja pristupu Hotelu Jugoslavija, kako na makro nivou (VISUM) tako i na mikro nivou (VISSIM), i njegovog uticaja na saobraćajnu mrežu u okruženju. 
Klijent: Alpe Adria Hotel d.o.o, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

08/2008 – 02/2009 

Analiza međusobnih uticaja transportnog sistema grada i razvoja područja Ade Huje
Klijent: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

12/2008 – 01/2009 

Mikrosaobraćajna analiza varijantnih rešenja pristupa marini Dorćol - za potrebe izrade PDR za područje između ulica: Francuske, Tadeuša Košćuška i postojeće pruge na Dorćolu (Analiza – VISUM, simulacija i vrednovanje – VISSIM). 
Klijent: Urbanistički zavod, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________
 
05/2008 – 06/2008 

Simulacija saobraćajnih tokova na kružnoj raskrsnici „Omladinski stadion“ u VISSIM-u. 
Klijent: „Putinvest”, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

03/2007 – 03/2008 

Master plan saobraćaja Beograda (Smartplan)
Klijent: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

11/2007 – 01/2008 

Saobraćajna studija koja razmatra saobraćajne tokove na Beogradskoj tvrđavi (Studija i analiza kretanja posetilaca urađena u VISUM-u). 
Klijent: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

11/2007 -12/2007 

Saobraćajna analiza varijanti u VISUM-u za vreme sanacije mosta „Gazela“
Klijent: ALPE Saobraćaj Beograd d.o.o
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

09/2007 – 10/2007 

Simulacija saobraćajnih tokova u zoni kružne raskrsnice „Slavija“ u VISSIM-u. 
Klijent: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

06/2007- 09/2007 

Saobraćajna studija koja razmatra vezu Birčaninove i ulice Kneginje Zorke (Analiza u VISUM-u i simulacija u VISSIM-u). 
Klijent: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

PROJEKTOVANJE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE, STUDIJE I ANALIZE 

INOSTRANSTVO 

02/2013- 08/2013 | 01/2010 – 08/2010 

Idejno rešenje i Glavni projekat saobraćajne signalizacije za poboljšanje, unapređenje i opremanje Obalskog puta za deo Sektora III, Sektor IV, deo Sektora V i deo Sektora VIII (ukupno 805 km) u Libiji
Klijent: Meridianprojekt, Tripoli
Lokacija: Libija 
______________________________________

06/2008 – 12/2008

Idejni projekat poboljšanja, unapređenja i opremanja Obalskog puta Ra’s Jdeir – Tripoli.
Klijent: Meridianprojekt, Tripoli
Lokacija: Libija
______________________________________

SRBIJA 

04/2021 - u toku 

Korekcija crteža u AutoCAD-u za 55 EKO pumpi u Srbiji. 
Klijent: EKO Serbia, Beograd
Lokacija: Srbija  
______________________________________

05/2020 - u toku 

Idejni projekat, Projekat za građevinsku dozvolu i Projekat za izvođenje saobraćajne signalizacije za priključak planiranog poslovnog kompleksa (Hala u Surčinu) na postojeći i planirani put, kao i unutar kompleksa. 
Klijent: BG Real Consulting, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

09/2020 

Analiza frekfencije saobraćaja na preseku ulica Partizanske avijacije, Bulevar Mihajla Pupina, ulica Tošin bunar i Jurija Gagarina na Novom Beogradu
Klijent: EKO Serbia, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

09/2020 

Kontrolna brojanja na preseku ulice Marije Bursać u Zemunu
Klijent: EKO Serbia, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

07/2020 

Analiza frekfencije saobraćaja na preseku ulice Marije Bursać u Zemunu
Klijent: EKO Serbia, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

06/2020 

Projekat saobraćajne signalizacije za vreme izmene režima saobraćaja zbog održavanja manifestacije „Pančevački autoslalom” u ulici 7. nova u Pančevu
Klijent: Auto-moto sportsko udruženje „Fanatik”, Pančevo
Lokacija: Pančevo, Srbija 
______________________________________

07/2019 

Tehnička kontrola projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije, postavljanja zaštitne ograde na razdelnom ostrvu na severnoj tangenti, od mosta Mihajla Pupina do raskrsnice sa Zrenjaniskim putem
Klijent: JKP „Beograd put”, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

04/2019 – 05/2019 

Projekat saobraćajne signalizacije koji je deo Projekta za izvođenje (PZI) za novu gradnju objekta na državnom putu IIA reda, broj 157, deonica Rača – Cerovac na km 18+325.53. 
Klijent: TM Inženjering, Beograd
Lokacija: Kragujevac, Srbija 
______________________________________

01/2018 

Tehnička kontrola projekta priključka ulice Nova 2 na državni put IIB reda, br. 319, sa desne strane, na stacionaži km 18+944.00. 
Klijent: Model 5, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

12/2017 - 02/2018 

Studija opravdanosti izgradnje priključka poslovnog objekta na državni put IIA, reda broj 157, Rača - Cerovac. 
Klijent: ARP, Beograd
Lokacija: Kragujevac, Srbija 
______________________________________

07/2017 

Studija opravdanosti izgradnje priključka novog puta na državni put IIB reda br. 319. 
Klijent: Traffic Safety Systems, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

04/2017 

Tehnička kontrola Glavnog projekta saobraćajne signalizacije za označavanje organizacije Konkav-Konveks na državnom putu IIB reda br. 319. 
Klijent: Konkav-Konveks d.o.o, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

12/2016 

Tehnička kontrola Glavnog projekta privremene saobraćajne signalizacije na raskrsnici državnog puta IB reda, broj 10, u Pančevu. 
Klijent: JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Beograd
Lokacija: Pančevo, Srbija 
______________________________________

10/2016 

Tehnička kontrola projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije prilikom izgradnje privodnog telekomunikacionog optičkog kabla u Beograd-Altina
Klijent: KBV Datacom d.o.o, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

09/2016 

Tehnička kontrola projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije prilikom izgradnje privodnog telekomunikacionog optičkog kabla u Beškoj
Klijent: KBV Datacom d.o.o, Beograd
Lokacija: Beška, Srbija 
______________________________________

08/2016 

Tehnička kontrola projekta privremene saobraćajne signalizacije prilikom izgradnje privodnog telekomunikacionog optičkog kabla u Krnješevcu, Dobanovcu 2 i Šimanovcu
Klijent: KBV Datacom d.o.o, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

08/2016 

Tehnička kontrola projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije prilikom izgradnje potisnog cevovoda u Topoli
Klijent: Opština Topola
Lokacija: Topola, Srbija 
______________________________________

05/2016 

Tehnička kontrola projekta privremene saobraćajne signalizacije prilikom izgradnje STS „LIMONT” i priključnog kablovskog voda u K.O. Pećinci
Klijent: Limont Bosske Company l.t.d., Pećinci
Lokacija: Pećinci, Srbija 
______________________________________

03/2016 

Tehnička kontrola glavnog projekta saobraćajne signalizacije za postavljanje led displeja i portal u Čitluku, Gornjem Stepošu i Velikim Kupcima. 
Klijent: KBV Datacom d.o.o, Beograd
Lokacija: Kruševac, Srbija 
______________________________________

08/2015 

Tehnička kontrola glavnog projekta svetlosne signalizacije za postavljanje semafora na raskrsnicama u Kruševcu
Klijent: KBV Datacom d.o.o, Beograd
Lokacija: Kruševac, Srbija 
______________________________________

08/2015 

Tehnička kontrola projekata za izvođenje saobraćajne signalizacije na relaciji Preljina – Mrčajevci
Klijent: KBV Datacom d.o.o, Beograd
Lokacija: Preljina – Mrčajevci, Srbija 
______________________________________

02/2015 – 04/2015 

Izrada Idejnih projekata petlje „Tranšped” – Studija opravdanosti. 
Klijent: ARP, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

09/2014 

Projekat saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova na gasifikaciji razvodnog gasovoda GMRS „Kovačica” – Debeljača – Opovo
Klijent: SAPUTNIK M, Sombor
Lokacija: Vojvodina, Srbija 
______________________________________

05/2012 – 07/2012

Socio-ekonomsko vrednovanje koncepta definisanog Master planom Metro Sistema u Beogradu.
Klijent: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP 
Lokacija: Novi Beograd, Srbija
______________________________________

03/2009 – 05/2009

Idejni i Glavni projekat građevinskih radova i saobraćajne informativne signalizacije, sanacije, rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje mreže biciklističkih staza za područje Novog Beograda.
Klijent: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP 
Lokacija: Novi Beograd, Srbija
______________________________________

2008 

Izrada projekta linijske koordinacije rada svetlosnih signala na potezu ulica Omladinska – Slanuška u Užicu
Klijent: Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju” Užice
Lokacija: Užice, Srbija 
______________________________________

2008 

Projekat novelacije rada svetlosnih signala na raskrsnicama ulica D. Tucovića – Dositejeva i Kneza Lazara – Omladinska u Užicu
Klijent: Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju” Užice
Lokacija: Užice, Srbija 
______________________________________

10/2006 – 01/2007 

Glavni građevinski projekat priključka objekta Terazijska terasa – Objekat B2 na ulicu Kraljice Natalije. 
Klijent: Mali kolektiv – ETB, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

07/2006 – 12/2006 

Studija razvoja i implementacije biciklističkih staza za područje Novog Beograda – II faza (blokovi prema Zemunu). 
Klijent: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP
Lokacija: Novi Beograd, Srbija 
______________________________________

11/2005 – 01/2006 

Idejni projekat sa analizom optimalnog rešenja priključka novoprojektovanog objekta Terazijska terasa – objekat B2 na postojeću saobraćajnicu sa predlogom izmene režima saobraćaja u ulici Kraljice Natalije. 
Klijent: Mali kolektiv – ETB, Beograd
Lokacija: Beograd, Srbija 
______________________________________

GIS

Baze podataka za područje Mirjevsko brdo – Rospi Ćuprija
______________________________________

Baze podataka za područje između autoputa Beograd – Obrenovac i jezera na Adi Ciganliji – Makiš 
______________________________________

Baze podataka za područje između autoputa Beograd – Niš, Bulevar oslobođenja, Zvečanske, Bulevar Mira i Bul. vojvode Putnika, Prokop 
______________________________________

Baze podatakaza područje UMP-a III faza (Autokomanda - Trebinjska) 
______________________________________

Baze podataka i implementacije GIS-a za ulicu Paštrovićevu
______________________________________

Baza podataka katastarskih parcela za Prokop 
______________________________________

Baza podataka katastarskih parcela za Adu Ciganliju 
______________________________________

Baza podataka katastarskih parcela za koridor UMP faza I i II
______________________________________
 

KONSTRUKCIJE

Idejni građevinski projekat UMP
______________________________________

Idejni građevinski projekat Paštrovićeva - UMP 
______________________________________

Idejni projekat konstrukcije objekta Logističkog centra 
______________________________________
 

ŽIVOTNA SREDINA

Saradnja na Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu - I faze prve deonice UMP
______________________________________

Saradnja na Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu saobraćajnice Južni Bulevar 
______________________________________

Akcioni plan zaštite životne sredine - I faza prve deonice UMP 
______________________________________

Procena uticaja na životnu sredinu - I faza prve deonice UMP