16 godina posvećeni onome što volimo

Septembra 2005. godine GISTEC Consulting osnovan je kao privatno preduzeće specijalizovano za razvoj projekata i studija za javni i privatni sektor. 

Na početku smo mislili da je pred nama težak put, a danas smo svesni sa kakvom lakoćom ostvarujemo svoje ciljeve.  

Za ovih 16 godina, realizovali smo više od 70 Projekata, Studija i Analiza u zemlji i inostranstvu

_____________________________________ 

Šta jednu malu kompaniju čini uspešnom?  
_____________________________________ 

Posvećenost, konstantno usavršavanje, odnos sa spoljnim saradnicima i klijentima, dobra komunikacija i uzajamno poverenje, tim koji radi kao jedno. To je stub našeg uspeha. 

Od 2005. do danas, stekli smo veliko iskustvo i postali jedni od najstručnijih u oblastima kojima se bavimo – u sektoru transporta, geografskih informacionih sistema, građevinarstva i oblasti zaštite životne sredine. 

Naše znanje i stručnost posebno se ističe u primeni vodećeg svetskog softvera za analizu i modelovanje saobraćaja – PTV Vision (VISUM i VISSIM) – kreiramo napredne saobraćajne strategije i utičemo na razvoj saobraćaja i saobraćajnog okruženja. 

Klijente smatramo partnerima i u svakom trenutku smo spremni da odgovorimo na nove zahteve tržišta i ponudimo adekvatna i inovativna idejna rešenja. 

Naša vizija je da primenom najviših standarda poslovanja postanemo vodeća konsalting i projektna kompanija u regionu, i partner na projektima širom sveta. 

Zahvaljujući posvećenom radu svih ovih godina, naši Projekti i Analize pokazatelj su da se naša vizija ostvaruje.