O nama


Snežana Đurđić, diplomirani inženjer saobraćaja – osnivač i direktor kompanije

__________________

Za veliki uspeh uvek su zaslužni ljudi koji rade kao jedno.
__________________

GISTEC Consulting je osnovan 2005. godine, kao privatno preduzeće specijalizovano za razvoj projekata i studija za javni i privatni sektor.

Na početku smo mislili da je pred nama težak put, a danas smo svesni sa kakvom lakoćom ostvarujemo svoje ciljeve.

Za ovih 16 godina, stekli smo veliko iskustvo i postali jedni od najstručnijih u oblastima kojima se bavimo – u sektoru transporta, geografskih informacionih sistema, građevinarstva i oblasti zaštite životne sredine.

Komunikacija među zaposlenima, odnos sa spoljnim saradnicima i klijentima zasnovani su na uzajamnom poverenju i predstavljaju naš stub uspeha i stabilnosti.

Klijente smatramo partnerima i u svakom trenutku smo spremni da odgovorimo na nove zahteve tržišta i ponudimo najadekvatnija idejna rešenja.

Inovativni u radu i odgovorni prema industriji kojoj pripadamo, realizovali smo više od 70 uspešnih Projekata, Studija i Analiza u zemlji i inostranstvu.   

Naše znanje i stručnost posebno se ističe u primeni vodećeg svetskog softvera za analizu i modelovanje saobraćaja - PTV Vision (VISUM i VISSIM).

Posedujemo saobraćajnu licencu odgovornog projektanta 370, veliku licencu P131S1, kao i licencirani PTV softver - VISUM i VISSIM.  

__________________

GISTEC tim: 
• Snežana Đurđić, dipl. inž. saobraćaja - vlasnik i osnivač kompanije
• Milan Prica, dipl. inž. saobraćaja
• Mirjana Pantić, dipl. inž. saobraćaja - konsultant 
• Dr Vladimir Depolo, dipl. inž. saobraćaja - konsultant 
• Mirko Bajić, dipl. inž. saobraćaja - konsultant 
• Mr Milan Sekulić, dipl. inž. saobraćaja - konsultant 

__________________

GLAVNE AKTIVNOSTI 

SAOBRAĆAJ 

• Planiranje saobraćaja i saobraćajne infrastrukture
• Projektovanje saobraćajne infrastrukture (Glavni projekti, Idejni projekti, Studije opravdanosti, Detaljni projekti u zemlji i inostranstvu) 
• Modelovanje saobraćaja na makroskopskom nivou uz softver PTV Vision - VISUM 
• Modelovanje saobraćaja na mikroskopskom nivou uz sofver PTV Vision - VISSIM 

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI 
• Formiranje baza podataka korišćenjem ArcView softvera za baze katastarskih parcela sa grafičkim podacima 
• Aplikacija za integralno upravljanje radovima u Beogradu 

ŽIVOTNA SREDINA 
• Akcioni planovi i analize uticaja na životnu sredinu 

PROJEKTI KONSTRUKCIJA 
• Projektovanje konstrukcija (Glavni i Idejni građevinski projekti konstrukcija)