Projekti

Gistec consulting

Idejni projekat sa analizom optimalnog rešenja priključka objekta Terazijska terasa na ulicu Kraljice Natalije, Beograd, Srbija, 2005.

Idejni projekat sa analizom optimalnog rešenja priključka novoprojektovanog objekta Terazijska terasa – objekat B2 na postojeću saobraćajnicu sa predlogom izmene režima saobraćaja u ulici Kraljice Natalije, Beograd, Srbija, 2005. 

NOVOSTI


scroll up