Gis Tec consulting doo - Beograd| Gis traffic environment construction and consulting

PROJEKTOVANJE

Projektovanje privremene saobraćajne signalizacije. Projektovanje rešenja ... Izrada projektne dokumentacije iz oblasti saobraćaja i saobraćajne signalizacije

PLANIRANJE

Planiranje i projektovanje saobraćaja sastoji se od kreiranja formalizovanih postupaka u cilju sagledavanja budućih kretanja u toj sferi

MODELOVANJE

Saobraćajno modelovanje i simulacije; Analiza signalnih vremena i analiza saobraćajnog toka i kapaciteta

GISTEC CONSULTING DOO BEOGRAD

GISTEC Consulting, d.o.o. je privatno preduzeće formirano 2005.godine.
Preduzeće pruža usluge iz oblasti saobraćajnog inženjeringa i projektovanja, planiranja transporta, građevinarstva, primeni geografskih informacionih sistema (GIS) kao i usluga vezanih za oblast zaštite životne sredine.
Kompanija je specijalizovana za razvoj projekata i studija za javni i privatni sektor.

Naši zaposleni imaju mnogo godina radnog iskustva u sektoru:
• Transporta
• GIS-a - geografskih informacionih sistema
• Oblasti zaštite životne

vise o tome...


KONTAKT FORM


Reference

Browse through the vast selection of vehicles that have recently been added to our inventory.

Saobraćajna analiza kompleksa Master plana “Singidunum”, Beograd, Srbija, 2016.
Saobraćajna studija sa analizom varijantnih rešenja pristupu Hotelu Jugoslavija, Beograd, Srbija, 2009.
Tehnička kontrola Glavnog projekta saobraćajne signalizacije, Kruševac, Srbija, 2016.
Tehnička kontrola glavnog projekta saobraćajne signalizacije, 2017.
Analiza saobraćajnih tokova - IKEA Zapad, Srbija, 2015. – 2016.
Tehnička kontrola projekta saobraćaja i saobraćajne signalizacije u Beograd, Srbija, 2016.

scroll up